جنگلی عمودی در زاگرب

به این برج اصطلاحا “آسمان خراش چوبی” نیز گفته می شود که دلیل آن به کار گیری مواد اولیه طبیعی مرغوب و نما از جنس چوب میباشد. شرکت معماری سوپر اسپیس در طرحی رقابتی طراحی برج دیدبانی زاگرب، توانست به مرحله نهایی صعود کند. زاگرب پایتخت و بزرگترین شهر کرواسی است که در امتداد رود ساوا قرار گرفته است.