برداشت گندم از مزرعه های استان مرکزی

برداشت گندم در ایران از اوایل فصل بهار (در مناطق گرمسیر) آغاز می‌شود و تا اواخر فصل تابستان (در مناطق سردسیر) ادامه می‌یابد. عکس های گزارش مربوط به روستای هزاوه اراک می باشد.