مجری تلویزیون راز اعتیادش را فاش کرد

برنامه «شب گشت» شب گذشته میزبان محمدرضا احمدی گزارشگر تلویزیون بود که درباره موضوعات مختلفی با مجری گفتگو کردند. محمد سلوکی مجری در برنامه شب گذشته از تفریح این گزارشگر تلویزیون گفت که در پی این سخنان واکنش این مجری را در پی داشت.

محمدرضا احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مجبور باشد بین تلویزیون و پلی استیشن یکی را انتخاب کند، با خنده گفت: تلویزیون را انتخاب می‌کند،اما به پلی استیشن نیز اعتیاد غیر قابل انکاری دارم.