ماهایا پطروسیان در آغوش پدر

ماهایا پطروسیان، بازیگر سینما، عکسی قدیمی را به اشتراک گذاشته است و یاد و خاطره پدرش را که سال پیش درگذشت را گرامی داشت.