کارمندان مایکروسافت ،مخالف خرید تیک تاک

توئیت محسن هاشمی در مورد ابتلایش به کرونا

نیمی از آمریکایی ها خواستار برکناری ترامپ هستند!