سوتی در سریال ستایش!

شب گذشته قسمتی از سریال ستایش نمایش داده شد که در آن بازیگران سوار بر  یک خودرو شده و …