کشف ۳۶۴ تن موادمخدر توسط پلیس ایران در ۷ ماهه

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر از کشف ۳۶۴ تن انواع مخدر در ۷ ماهه گذشته از سال ۲۰۱۹ را خبر داد.