چهره جدید میدان هفت تیر!

فضای جدید میدان هفت تیر ، شامگاه سه شنبه چهار تیرماه با حضور پیروز حناچی ، احمد مسجد جامعی و وزیر دادگستری افتتاح شده است.