پنجاه‎ و هشتمین راهپیمایی بازگشت

هزاران نفر فلسطینی روز جمعه هم چون هفته‌های گذشته، به دعوت «کمیته عالی راهپیمایی بازگشت و شکست محاصره در نوار غزه» در راهپیمایی بازگشت شرکت کردند.