پست مشترک پرسپولیسی ها

پس از تقدیر دسته‌جمعی پرسپولیسی‌ها در صفحات شخصی‌شان به خاطر زحمات محسن خلیلی، آن‌ها به جانشین او خوش‌آمد گفتند؛ پرسپولیسی ها ساعاتی پس از تشکر از خلیلی، این بار با پست‌های مشترک خود در مورد بازگشت افشین پیروانی به تیم را تبریک گفتند