پذیرایی در جلسه دفاع پایان نامه + عکس

اگر شما یکی از پکیج‌های پرطرفدار یعنی تیرامیسو – کیک با تزئین فارغ‌التحصیلی – آب پرتقال طبیعی – توت‌فرنگی ۳۰ گرمی و یک ساندویچ الویه را انتخاب کنید، حاصل می‌شود ۴۴ هزارتومان. بنابراین یک بسته‌ی لوکس پذیرایی برای ۱۵ مهمان حدود ۶۶۰ هزار تومان برایتان آب می‌خورد.