نحوه درس خواندن یک طلبه

کتب حوزه به علت متن و محتوای خاصی که دارد، نیاز به مراجعه شروح متعدد برای یادگیری و درک است. که البته این موضوع موافق و مخالف های جدی خود را در بدنه حوزه، دارد.

پ.ن: معروف است که آخوندی خراسانی گفت کتابی نوشته‌ام که طلبه بتواند ۶ ماهه یک دوره ی اصول را بخواند. استادی در پاسخ گفت: بله! اگر بتواند بعد از ۶ سال ان را بفهمد.