دریاچه زیبایی در اردبیل

این دریاچه ی زیبا در فاصله ی ۴۲ کیلومتری جنوب شرقی استان اردبیل درارتفاع ۲۴۸۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است. راه اصلی دسترسی به این دریاچه، جاده روستایی آسفالته به طول سیزده کیلومتر می‌باشد که از کیلومتر ۲۹ جاده بین شهری اردبیل – خلخال در محل قریه بودالالو به طرف شرق منشعب می‌شود.