توریست‌های خارجی از ایران چه می‌گویند


برخورد خوب مردم ایران با توریست‌ها باعث جلب رضایت جهانگردان نیز شده است و بسیاری از این موضوع رضایت کامل دارند و نسبت به کشور ایران حس خوبی هم دارند و این موضوع باعث شده تا جهانگردان بسیاری به کشور ایران بیایند.