بازار گل ۱۶۴ ساله در کلکته

همه ما عاشق این هستیم تا به میان گل های تازه برویم و از دیدن آنها لذت ببریم. گیاهان تاثبر خارق العاده ای بر روحیه و سلامتی انسان ها دارد. طبق تحقیقات انجام شده، گل ها میتوانتد حتی بر رفتار انسان ها تاثیر گذاشته و استرس های ناشی را کم کند. «آمینور رحمان» به یکی از بزرگترین بازار های گل در آسیای جنوبی در شهر کلکته-هند- رفته که در سال ۱۸۵۵ راه اندازی شده است و اکنون ۱۶۴ ساله شده.