الاغ سواری در خیابان شریعتی

تصویری بسیار جالب از جاده قدیم شمیران (خیابان شریعتی فعلی) که در سال ۱۲۸۹ به ثبت رسیده و نشان می‌دهد که مردم برای عبور و مرور از الاغ ها استفاده می‌کردند.