اطلاعیه سایپا به مشتریان چکی

سایپا در اطلاعیه ای عنوان نمود که در مورد خریداران چکی ،چک ها صرفا باید بنام خود شخص متقاضی باشد.

شرکت سایپا در قالب اطلاعیه ای به نمایندگی های فروش اعلام کرد:  “کلیه چک های صادره در فروش اعتباری می بایست صرفا به نام شخص متقاضی (ثبت نام کننده) باشند لذا پذیرش پرونده با صدور چک توسط شخص ثالث امکان پذیر نمی باشد و بدیهی است در صورت واریز وجه مبلغ واریز شده به شخص متقاضی ( ثبت نام کننده ) عودت خواهد شد”.