استاد و بچه داری در سر کلاس+عکس

دانشجویی که برای نگهداری از فرزندش کسی را نداشته، بچه را با خود به سر کلاس درس میبرد، استاد نیز برای اینکه مادرِ نوزاد بتواند راحت‌تر یادداشت برداری کند، خودش مسئولیت نگهداری از نوزاد را در طول مدت کلاس به عهده می‌گیرد و بچه را در اغوش خود گرفته و به تدریس مشغول میگردد.